הראל נדיר מספר על רב גונדר אבא אבא חוקר אותי אם עשיתי משהו במכנסיים נראה לי עבדתי עליו והוא לא תפס אותי.

01.03.2014 18:10
arachni_name
1 נשלח בתאריך 24-09-2017 02:26:14
arachni_name
1 נשלח בתאריך 24-09-2017 02:26:14
arachni_name)
1 נשלח בתאריך 24-09-2017 02:26:14

נשלח בתאריך 24-09-2017 02:26:14
arachni_name
1) נשלח בתאריך 24-09-2017 02:26:14
arachni_name
1 נשלח בתאריך 24-09-2017 02:26:14