הראל נדיר מספר על נח לי הגב אבא סיים להאכיל אותי ואני תופס תנומה, חלמתי על כמה עובריות שפגשתי ביולדות ב.

15.02.2014 21:08