הראל נדיר מספר על בערבות הנגב הלילות שלי קשים, כואבת לי הבטן ואני לא מצליח לישון ואבא ממציא לי שירים הזוים

21.01.2014 03:45