הראל נדיר מספר על ברית יצחק לילה לפני הברית כל הגברים התכנסו לקרוא ספרי זוהר כדי לשמור עלי

11.01.2014 23:01