הראל נדיר מספר על יוצאים מבית חולים זהו סימתי את שהותי בבית החולים כרמל אני בדרך לראות את החדר שלי

07.01.2014 11:47