הראל נדיר מספר על חבל הטבור אבא חתך את חבל הטבור ושחרר אותי אל העולם. אמא היתה מטושטשת אבל צילמה באצילות.

05.01.2014 05:46