הראל נדיר מספר על אשפוז יש צירים סדירים פתיחה מעולה אנחנו בחדר לידה בקרוב אני אצא לעולם

04.01.2014 22:15